• Loading stock data…

Infant Bacterial Therapeutics (IBT) publicerar nya resultat i British Journal of Gastroenterology som validerar “Sustained Feeding Tolerance” (SFT) som relevant prim?r endpoint i ‘The Connection Study’

Last Updated on January 24, 2023 by GlobeNewsWire

“The Connection Study” ?r en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 3 av den probiotiska l?kemedelskandidaten IBP-9414. Studien har tv? oberoende prim?ra endpoints- f?rekomsten av nekrotiserande enterokolit (NEC) och tiden till en strikt definierad SFT. SFT ?r viktig att n? s? tidigt som m?jligt och ett kritiskt m?l i den neonatala intensivv?rden av f?r tidigt f?dda barn.

I en behandlingsblind analys av de f?rsta 641 sp?dbarnen som avslutat studien visar kvantitativ statistik signifikant f?rl?ngning av tiden till SFT f?r 23 kliniska komplikationer som f?rekommer i det tidiga v?rdf?rloppet av mycket f?r tidigt f?dda barn*. Den st?rsta f?rdr?jningen (i medeltal 10,1-20,0 dagar) skedde vid gastrointestinal perforation, blodtrycksfall, allvarliga hj?rtkomplikationer och lunginflammation. Tiden till SFT hade ocks? en stark koppling till v?rdtiden p? intensivv?rdsavdelningen samt med andra komplikationer som NEC, prematur n?thinneskada, blodf?rgiftning och behandling med intraven?sa antibiotika.

Detta bygger vidare p? tidigare publicerade data** som visar att till och med en dags f?rkortning av tiden till SFT ?r kliniskt relevant genom dess koppling till f?rb?ttrad ?kning av kroppsvikten samt minskning av flera komplikationer s?som NEC, blodf?rgiftning, kronisk lungskada och antibiotikaanv?ndning.

“IBT ?r banbrytande i utvecklingen av noggrant kontrollerade probiotiska l?kemedel f?r att f?rebygga livshotande sp?dbarnssjukdomar. Vi ?r mycket glada ?ver att v?r studie i detalj p?visar vikten att uppn? en fullst?ndig enteral matning, som ?r s? betydelsefull f?r det prematura barnets utveckling b?de p? kort och l?ng sikt. Jag vill betona att detta verkligen ?r lovande data som ytterligare validerar v?r studiedesign. Noteras ska ocks? att analysen ?r baserad p? blindad data och kan inte ge information om IBP-9414:s effektivitet.”. s?ger Staffan Str?mberg, vd f?r IBT.

*Guthrie SO, Neu J, Doctor B, et al. Association of clinical events to the time to a strict definition of sustained feeding tolerance in premature infants in the ‘Connection Trial’. Br J Gastroenterol. 2022; 4, 264-72.**Neu J, Del Moral T, Ferry J, et al. Clinical outcomes correlating to a one-day shift in sustained feeding tolerance in very low birth weight infants in the ‘Connection Trial’. Br J Gastroenterol. 2022; 4, 255-60.

F?r hela artikeln, se: https://britishjournalofgastroenterology.com/wp-content/uploads/2022/04/BJG-134.pdf

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (“IBT”) ?r ett publikt bolag med s?te i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas sedan den 10 september 2018 p? Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

IBT ?r ett l?kemedelsf?retag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision ?r att utveckla l?kemedel som p?verkar sp?dbarns mikrobiom och d?rigenom kunna f?rebygga eller behandla s?llsynta sjukdomar som drabbar sp?dbarn.

IBT ?r f?r n?rvarande inriktat p? att utveckla l?kemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 ?r att bli v?rldens f?rsta, av l?kemedelsmyndigheterna, godk?nda probiotiska l?kemedel med m?ls?ttning att f?rhindra livshotande sp?dbarns sjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att fr?mja en sund mag- och tarmutveckling hos f?r tidigt f?dda barn. IBP-9414 inneh?ller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilken ?r en human bakteriestam som ?terfinns naturligt i br?stmj?lk.

I portf?ljen finns ?ven ?ven IBP-1016, f?r behandling av gastroschisis, en allvarlig och s?llsynt sjukdom som drabbar sp?dbarn, IBP-1118 f?r att f?rebygga ROP (prematur n?thinneskada), ett v?xande och allvarligt tillst?nd som kan leda till blindhet bland f?r tidigt f?dda barn samt IBP-1122 f?r att f?rebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Genom utvecklingen av dessa l?kemedel har IBT m?jlighet att tillfredsst?lla medicinska behov d?r det idag inte finns n?gra tillg?ngliga behandlingar.

F?r mer information kontakta

Staffan Str?mberg, VDInfant Bacterial Therapeutics ABBryggargatan 10 111 21 StockholmTelefon: +46 76 219 37 38info@ibtherapeutics.comwww.ibtherapeutics.com

Bilaga

PR Svenska
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: