• Loading stock data…

Saniona publicerar sin del?rsrapport f?r det tredje kvartalet 2022

Last Updated on November 17, 2022 by GlobeNewsWire

Q3 2022 (Q3 2021)Jan-sep 2022 (jan-sep 2021)Int?kter uppgick till 2,4 MSEK (2,3 M)Int?kter uppgick till 12,0 MSEK (7,6 M)R?relseresultat uppgick till 21,8 MSEK (-88,2 M)Periodens resultat uppgick till 17,5 MSEK (-93,7 M)R?relseresultat uppgick till -203,1 MSEK (-286,7 M)Periodens resultat uppgick till -204,4 MSEK (-281,8 M)Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (-1,50)Resultat per aktie uppgick till -3,28 SEK (-4,52)Resultat per aktie efter utsp?dning uppgick till 0,28 SEK (-1,50)Resultat per aktie efter utsp?dning uppgick till -3,28 SEK (-4,52)

V?sentliga h?ndelser under Q3 2022

Den 16 augusti avancerade Saniona sitt Kv7-jonkanalsprogram f?r epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av l?kemedelsuppt?ckt innan valet av en eventuell l?kemedelskandidat.Den 30 september f?rl?ngde Saniona l?neavtalet med Formue Nord med resultatet att kassan r?cker l?ngre. L?nets l?ptid f?rl?ngdes med sju m?nader och l?nets f?rfallodatum ?ndras d?rmed fr?n 30 juni 2023 till 31 januari 2024.

H?ndelser efter rapportperiodens utg?ng

Den 3 november meddelade Saniona att SAN903 ?r redo att p?b?rja den regulatoriska processen f?r att inleda klinisk pr?vning i Fas 1.

Kommentar fr?n VD“Vi g?r fortsatta framsteg i partnerskapsdiskussionerna och utvecklingen av v?r pipeline under det tredje kvartalet. Samtidigt har vi minskat kostnaderna och sett till att kassan r?cker l?ngre – fram till 2024 – utan att beh?va anskaffa ytterligare finansiering. Saniona har en bred pipeline av produkter, ett mycket motiverat och yrkeskunnigt team och stor erfarenhet av partnersamarbeten. Jag ?r ?vertygad om att de aff?rsutvecklings?tg?rder vi vidtar kommer att ta oss genom den h?r sv?ra perioden f?r b?rsnoterade bioteknikbola, och att v?r pipeline kommer att leverera nya och v?rdefulla medicinska framsteg.”

F?r mer information, v?nligen kontakta Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information ?r s?dan information som Saniona AB (publ) ?r skyldigt att offentligg?ra enligt EU:s marknadsmissbruksf?rordning och lagen om v?rdepappersmarknaden. Informationen l?mnades, genom ovanst?ende kontaktpersons f?rsorg, f?r offentligg?rande 17 november 2022 kl. 8.00 CET.

Om Saniona Saniona ?r ett biofarmaceutiskt f?retag i klinisk fas som fokuserar p? att uppt?cka och utveckla l?kemedel som modulerar jonkanaler. Bolagets l?ngst framskridna l?kemedelskandidat, Tesomet(TM), har avancerats till kliniska studier i mellanfas f?r s?llsynta ?tst?rningar. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona tv? l?kemedelskandidater, SAN711 och SAN903. SAN711 har framg?ngsrikt genomg?tt klinisk pr?vning i Fas 1 f?r behandling av neuropatiska sm?rttillst?nd. SAN903 ?r redo f?r klinisk pr?vning i Fas 1 f?r behandling av inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Bolaget har forsknings- och utvecklingssamarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cephagenix ApS. Saniona ?r baserat i K?penhamn i Danmark och aktien ?r noterad p? Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). L?s mer p? www.saniona.com.

Bilaga

20221117 Saniona Q3 (SE)
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: