• Loading stock data…

Mendus AB: Mendus presenterar data under SITC 2022 som visar DCOne-plattformens potential att expandera m?rdarceller (NK) f?r terapeutiska ?ndam?l

Last Updated on November 8, 2022 by GlobeNewsWire

STIMULERING MED DCONE-CELLER LEDER TILL SELEKTIV OCH STARK >200-FALDIG MEDIANEXPANSION AV NK CELLER MED IMMUNOLOGISKT MINNE

Mendus AB (“Mendus”; IMMU.ST), ett biol?kemedelsf?retag fokuserat p? immunterapier mot tum?r?terfall, tillk?nnager idag att data som utv?rderar vilken potential f?retagets DCOne-plattform har f?r att f?rb?ttra produktionen av naturliga m?rdarceller (NK) f?r terapeutiska ?ndam?l, kommer att presenteras p? Society for Immunotherapy of Cancer Annual Meeting 2022, som h?lls 8-12 november i Boston, MA, USA (“SITC 2022”). Ett sammandrag av dessa data sl?pps finns tillg?ngligt p? SITC website.

Naturliga m?rdarceller (NK) ?r en typ av immunceller som kan bilda grunden f?r nya cancerbehandlingar med betydande terapeutisk och kommersiell potential. D?rf?r har strategier och metoder att tillverka NK-celler attraherat betydande finansiering och investeringar fr?n l?kemedelsindustrin. Data som presenteras av Mendus p? SITC 2022 fokuserar p? expansionen av s? kallade adaptiva eller minnes-NK-celler med f?rb?ttrad funktionalitet, vilken har potential att f? ?verl?gsen terapeutisk effekt. Dessa data ?r resultatet av Mendus oavbrutna forskning, som syftar till att till?mpa allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla nya immunterapier, och som kan leda till s?v?l nya kommersiella m?jligheter som nya egenutvecklade pipelineprojekt f?r Mendus.

“De konceptuella data vi kommer att presentera p? SITC baseras p? en serie experiment som visar hur DCOne-plattformen kan st?dja andra cellbaserade immunterapier att prestera b?ttre och n? ?nnu fler patienter”, s?ger Alex Karlsson-Parra, forskningschef p? Mendus. “Med den ?ver 200-faldiga medianexpansionen av minnes-NK-celler med DCOne-h?rledda tillg?ngliga dendritiska celler som denna studie visar, j?mf?rt med den mycket l?gre expansion som historiskt rapporterats med andra metoder, skulle v?r data kunna l?gga grunden f?r nya immunterapier som ?r specifikt designade med hj?lp av minnes-NK-celler fr?n Mendus och potentiella samarbetspartners.”

Posterpresentation

Titel: Efficient ex-vivo expansion of adaptive NKG2C+/CD57+ NK cells from CMV-positive donors using dendritic cells derived from the acute myeloid cell line DCOneNummer p? abstract: 386L?nk till abstract: https://jitc.bmj.com/content/10/Suppl_2/A407 Tid f?r presentation: fredag den 11 nov 2022, fr?n 9.00- 20.30 ETRum: Boston Convention & Exhibition Center, Hall C

Alla posters kommer att vara tillg?ngliga f?r deltagare p? SITC 2022:s virtuella ePoster-sajt. ePosters kommer ocks? att finnas tillg?ngliga p? m?tesappen f?r SITC och SITCs virtuella m?tesplattform f?r deltagare. Dessutom kommer postern att g?ras tillg?nglig p? Mendus hemsida efter presentationen.

F?R MER INFORMATION V?NLIGEN KONTAKTA:

Erik MantingVDE-post: ir@mendus.com

INVESTOR RELATIONSCorey DavisLifeSci Advisors, LLCTelefon: + 1 212-915-2577E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

MEDIAKONTAKTMario BrkuljValency CommunicationsTelefon: +49 160 9352 9951E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus f?r?ndrar behandlingen av cancer genom att fokusera p? tum?r?terfall och f?rb?ttra ?verlevnaden f?r cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar v?r o?vertr?ffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god s?kerhetsprofil. Mendus ?r baserat i Sverige och Nederl?nderna och handlas p? Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

221108_Mendus_SITC_2022_SWE
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: