• Loading stock data…

Mendus AB: Mendus presenterar flera abstracts p? ASH 2022, inklusive en muntlig presentation av uppdaterade AML-?verlevnadsresultat fr?n fas 2-studien ADVANCE II

Last Updated on November 3, 2022 by GlobeNewsWire

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST, eller “Bolaget”), ett biol?kemedelsf?retag fokuserat p? immunterapier som adresserar tum?r?terfall, kan idag meddela att uppdaterade resultat fr?n bolagets p?g?ende fas 2-studie, ADVANCE II som utv?rderar DCP-001 som en underh?llsterapi vid akut myeloisk leukemi (AML), kommer att presenteras vid 64:e American Society of Hematology Annual Meeting, som h?lls i New Orleans, Louisiana den 10-13 december 2022 (“ASH 2022”). Dessutom kommer Mendus att offentligg?ra data ?ver immunsvar i en separat posterpresentation. Ett sammandrag fr?n ASH 2022 sl?pps idag, den 3 november 2022.

“Vi ?r mycket glada ?ver att ha professor Arjan van de Loosdrecht, som leder studien, p? plats f?r att dela med sig av de uppdaterade resultaten fr?n den p?g?ende ADVANCE II-studien”, s?ger Jeroen Rovers, medicinsk chef p? Mendus. “De resultat fr?n ADVANCE II som presenterats hittills visar att DCP-001 forts?tter att vara s?ker och v?ltolererad tillsammans med ?kade bevis p? klinisk nytta. Behandling med DCP-001 har ocks? lett till en immunaktivering hos majoriteten av patienterna i denna studie, vilket ger ytterligare st?d f?r att immunaktivering ?r en viktig och m?jligen v?sentlig mekanism f?r att minimera kvarvarande restsjukdom, MRD, och leda till relevanta f?rdelar vad g?ller ?verlevnad f?r denna sv?rbehandlade cancer.”

“N?r underh?llsterapi nu tar t?ten inom behandling av AML, menar vi att det mest effektiva tillv?gag?ngss?ttet f?r att f?rdr?ja ?terfall under denna kritiska fas av patientv?rden ?r att utveckla en ny terapi baserad p? immunpriming som s?kert och effektivt kan eliminera kvarvarande sjukdom”, s?ger Erik Manting, vd p? Mendus. “Baserat p? de data ?ver ?terfallsfri ?verlevnad och total ?verlevnad fr?n ADVANCE II-studien som h?ller p? att framtr?da, i kombination med en stark s?kerhets- och tolerabilitetsprofil, ser vi att DCP-001 h?ller p? att v?xa fram som en ny lovande underh?llsterapi vid AML. Terapin har potential att bli en f?rb?ttring j?mf?rt med den nuvarande standarden, s?rskilt f?r MRD-positiva patienter. Vi ser fram emot att presentera de senaste resultaten fr?n ADVANCE II i en muntlig presentation vid det kommande ASH 2022-m?tet den 12 december.”

F?retaget kommer att presentera tv? uppdateringar vid ?rets ASH-m?te. Den f?rsta kommer att vara en muntlig presentation som ger uppdaterade resultat fr?n den p?g?ende ADVANCE II-studien av DCP-001 som en potentiell underh?llsterapi f?r behandling av akut myeloisk leukemi (AML) f?r patienter med m?tbar restsjukdom (MRD).

Den andra uppdateringen kommer att vara en posterpresentation baserad p? en analys av immunsvar hos AML-patienter i den kliniska studien ADVANCE II som visar hur effektiv induktion av ett immunsvar med DCP-001, korrelerar med kliniskt svar och en minskad restsjukdom, MRD.

Mendus utvecklar DCP-001 som underh?llsbehandling f?r patienter med AML efter framg?ngsrik induktionsbehandling. DCP-001 ?r ett allogent, dendritiskt cellvaccin fr?n en leukemisk celllinje som utformats f?r att st?rka immunsystemet genom att inducera ett effektivt anti-leukemiskt svar f?r att kontrollera eller d?da kvarvarande maligna celler. DCP-001 utv?rderas f?r n?rvarande i fas 2-studien ADVANCE II (n=20), och positiva interimsresultat fr?n studien offentliggjordes i maj 2022.

Detaljinformation om de tv? presentationerna finns nedan:

Muntlig presentation

Titel: Use of an Allogeneic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine in MRD+ AML-Patients Results in MRD Conversion, Improved Relapse-Free Survival and Vaccine Induced Immune Responses to Tumor Antigens

Namn p? session: 616. Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies: Frontline and MaintenanceDatum: m?ndag, 12 december, 2022Tid f?r session: 10.30-12.00 (GMT-5)Tid f?r presentation: 11.30 (GMT-5)Rum: Ernest N. Morial Convention Center, 275-277Publikationsnummer: 713

Posterpresentation

Titel: Induction of a Systemic Immune Response during Use of an Allogenic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine in MRD+ AML Patients Correlates with Clinical Response and MRD Conversion

Namn p? session: 617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster IDatum f?r session: l?rdag, 10 december, 2022Tid f?r presentation: 17.30- 19.30 (GMT-5)Rum: Ernest N. Morial Convention Center, Hall DPublikationsnummer: 1480

Alla posters kommer att g?ras tillg?ngliga som virtuella ePosters under hela ASH 2022-konferensen. Dessutom kommer presentationen och postern finnas tillg?ngliga p? Mendus hemsida efter posterpresentationen.

Mendus ?r v?rd f?r m?te med opinionsbildare

Mendus planerar ett webbs?nt m?te med viktiga opinionsbildare f?r att diskutera den framv?xande behandlingsparadigmen f?r AML, inklusive metoder f?r underh?llsbehandling. M?tet ?r planerat till den 30 november klockan 13 ET.

Om konferensen American Society of Hematology (ASH)

ASH International Congress ?r det st?rsta hematologim?tet i v?rlden som samlar yrkesverksamma fr?n alla omr?den inom blodsjukdomar, hematologimedicin. Mer information finns p? webbplatsen 64th ASH Annual Meeting & Exposition – Hematology.org.

F?R MER INFORMATION V?NLIGEN KONTAKTA:

Erik MantingChief Executive OfficerE-post: ir@mendus.com

INVESTOR RELATIONS

Corey DavisLifeSci Advisors, LLCTelefon: + 1 212-915-2577E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

MEDIA RELATIONS

Mario BrkuljValency CommunicationsTelefon: +49 160 9352 9951E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus f?r?ndrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tum?rrecidiv och f?rb?ttra ?verlevnadsresultaten f?r cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar v?r o?vertr?ffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad s?kerhetsprofil. Mendus ?r baserat i Sverige och Nederl?nderna och handlas p? Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

221103_Mendus_ASH_Abstracts_SWE
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: