• Loading stock data…

Bavarian Nordic indg?r yderligere kontrakt p? levering af abekoppevaccine med EU’s Myndighed for Kriseberedskab og -indsats p? Sundhedsomr?det (HERA)

Last Updated on September 7, 2022 by GlobeNewsWire

Ny kontrakt fordobler leverancerne af abekoppevaccine til HERA inden ?rets udgangSelskabet opjusterer sine finansielle forventninger til 2022

K?BENHAVN, Danmark, 7. september 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at EU’s Myndighed for Kriseberedskab og -indsats p? Sundhedsomr?det (HERA) har bestilt yderligere 170.000 doser MVA-BN koppe-/abekoppevaccine, som vil blive gjort tilgaengelige for EU’s medlemslande samt Norge og Island.

Levering af doser er planlagt inden udgangen af ?ret, hvorved den nye ordre vil mere end fordoble leverancerne af abekoppevaccine til HERA i 2022.

Administrerende direkt?r i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “De europaeiske lande er fortsat betydeligt ramt af abekopper, og mange EU-medlemsstater er afhaengige af tilgaengeligheden af vacciner gennem HERA for at kunne reagere p? udbruddet. Vi er glade for at kunne levere yderligere vacciner allerede i ?r, hvilket g?r det muligt for HERA at ?ge deres indsats p? kort sigt.”

Som f?lge af den seneste ordreindgang og under hensyntagen til den usikkerhed, der er forbundet med de n?jagtige tidspunkter for levering af doser taet p? udgangen af ?ret, opjusterer Bavarian Nordic forventningerne til det ?konomiske resultat for 2022 og forventer nu en omsaetning p? mellem DKK 2.800 og 3.000 mio. (tidligere mellem DKK 2.700 og 2.900 mio.). EBITDA-forventningerne l?ftes til et resultat p? mellem DKK 0 og 200 mio. i underskud (tidligere et underskud mellem DKK 100 og 300 mio.). Likvider ved ?rets udgang forventes at overstige DKK 1.700 mio.

Om HERAEU’s Myndighed for Kriseberedskab og -indsats p? Sundhedsomr?det (HERA) blev etableret af Europa-Kommissionen i september 2021 med form?let at styrke Europas evne til at forebygge, opspore og hastigt reagere p? sundhedskriser p? tvaers af landene med at sikre udvikling, produktion, indk?b og distribution af vigtige medicinske modforanstaltninger.

Om koppe-/abekoppevaccinenMVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsf?rt som IMVANEX(R) i Europa, JYNNEOS(R) i USA og IMVAMUNE(R) i Canada) er en ikke-replikerende koppevaccine udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner. I tillaeg til kopper er vaccinen godkendt til brug mod abekopper i USA, Canada og EU som den eneste vaccine, der har opn?et denne til dato.

Bavarian Nordic har igangvaerende leveringskontrakter med USA og Canada og har leveret vaccinen til en raekke ikke-oplyste lande globalt som en del af deres nationale biologiske beredskaber. I de senere ?r er mindre maengder af vaccinen blevet leveret i forbindelse med sporadiske tilfaelde af abekopper. I forbindelse med udbruddet af abekopper i 2022 har Bavarian Nordic samarbejdet med flere regeringer om at im?dekomme eftersp?rgslen p? vaccinen gennem en raekke leveringskontrakter og arbejder desuden p? at sikre produktion af yderligere vacciner til at opfylde behovet p? den mellemlange til lange bane.

Om Bavarian NordicBavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret p? udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt f?rende inden for koppevacciner, og er mange?rig leverand?r til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, ogs? til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt mod kopper og abekopper i Canada og som koppevaccine i Europa. Vores kommercielle produktportef?lje best?r endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og fl?tb?ren hjernebetaendelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN(R), har vi udviklet en bred portef?lje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frig?re immunsystemets egne kraefter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en naestegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information bes?g www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtidenDenne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medf?re, at faktiske resultater afviger vaesentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennaevnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedr?rende vores planer, m?l, fremtidige begivenheder, praestation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhaeng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklaering. Vi p?tager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden s?ledes, at disse afspejler efterf?lgende begivenheder eller omstaendigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

KontaktRolf Sass S?rensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 34 / 2022

Vedhaeftet fil

2022-34-da
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: