• Loading stock data…

Mendus AB: Mendus deltar i kommande konferenser i september

Last Updated on September 1, 2022 by GlobeNewsWire

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett biol?kemedelsf?retag fokuserat p? att f?rb?ttra ?verlevnadsresultat f?r cancerpatienter med tum?rrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillk?nnagav idag sitt deltagande i f?ljande kommande konferenser:

LSX Nordic Congress 2022

K?penhamn, Danmark, 6-7 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera den 6 september 2022, kl 15:30 CET som en del av “Investable-Showcase”-sp?ret.

https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress

Pareto Securities‘ 13th Annual Healthcare Conference

Stockholm, Sverige, 7-8 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera den 8 september 2022, klockan 14:30 CET.

https://paretosec.com/updates/events-and-conferences/

Sachs 22ndAnnual Biotech in Europe Forum

Basel, Schweiz, 21-22 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att delta i paneldiskussionen “Immuno-Oncology BD & Partnering” onsdagen den 21 september.

https://www.sachsforum.com/22bef-about.html

HollandBIO and Oncode Institute’sNext Frontiers in Cancer Vaccines” Event

Amsterdam, Nederl?nderna, 28 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera kl. 15:10 CET.

https://www.hollandbio.nl/event/biotech-wednesday-next-frontiers-in-cancer-vaccines-2/

F?R MER INFORMATION V?NLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

INVESTORRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com

MEDIA RELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

OM MENDUS AB (PUBL)Mendus f?r?ndrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tum?rrecidiv och f?rb?ttra ?verlevnadsresultaten f?r cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar v?r o?vertr?ffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad s?kerhetsprofil. Mendus ?r baserat i Sverige och Nederl?nderna och handlas p? Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

220901_Mendus_Conferences_Sep_2022_SWE
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: