• Loading stock data…

Ellen offentligg?r halv?rsrapport, januari – juni 2022

Last Updated on August 26, 2022 by GlobeNewsWire

Ellen AB (ELN) publicerar idag halv?rsrapport f?r perioden 1 januari – 30 juni 2022.

F?RSTA HALV?RET (2022-01-01 – 2022-06-30)

Nettooms?ttningen f?r perioden uppgick till 11 090 (10 113) KSEK. Summa int?kter uppgick till 11 816 (10 150) KSEKR?relseresultat f?re avskrivningar (EBITDA) f?r perioden uppgick till -2 137 (-2 204) KSEKBruttomarginalen f?r perioden uppgick till 47 (47) procentResultat per aktie f?r perioden uppgick till -0,43 (-0,49) SEKPeriodens kassafl?de uppgick till -3 771 (-896) KSEK

VIKTIGA H?NDELSER UNDER PERIODEN

Den 22 februari informerar Ellen marknaden om att man lanserar en ny design och varum?rkesidentitet i maj 2022. Den 24 februari meddelar Ellen marknaden om att man st?rker sin produktportf?lj och lanserar tv? uppgraderade veganska intimv?rdsprodukter med prebiotika. Den 18 mars informerar Ellen marknaden om att man ut?kar distributionen av sin produktportf?lj i samband med lanseringen av den nya identiteten i maj.

VIKTIGA H?NDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Den 18 augusti informerar Ellen marknaden att man vinner designpris f?r f?rpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver.

VD HAR ORDET

Ellen AB levererar en f?rs?ljningstillv?xt om 9,7 procent och f?rb?ttrar r?relseresultatet med 3,1 procent f?r f?rsta halv?ret 2022. Vi lyckas bibeh?lla bruttomarginalen om 47 procent, detta trots en turbulent omv?rld som p?verkar kostnadsl?get.

F?rsta halv?ret har varit h?ndelserikt med stort fokus p? implementeringen av Ellens nya uppgraderade varum?rkesidentitet och design p? den Nordiska marknaden. Den nya designen reflekterar Ellens innovativa, naturliga och pH-balanserande premiumprodukter och har mottagits v?l av marknaden och konsumenterna.

Vi har uppdaterat v?r hemsida och v?r kommunikation i v?ra digitala kanaler. Vi har intensifierat v?ra mediainvesteringar och har en stark plan som st?ttar lanseringen. Vi har lagt grunden f?r att m?jligg?ra en fortsatt fin tillv?xt fram?t. Jag ?r stolt ?ver teamet och det gedigna arbete vi tillsammans ?stadkommit f?r att s?kerst?lla denna lansering.

Utveckling per marknad

Lanseringen och implementering av den nya designen samt tv? nya uppgraderade prebiotiska produkter i maj har resulterat i en f?rs?ljningstillv?xt om drygt 77 procent i norden n?r vi st?nger f?rsta halv?ret. Detta ?r bland annat drivet av ny och ut?kad distribution hos v?ra ?terf?rs?ljare.

I Tyskland tappar Ellen f?rs?ljning med knappt 20 procent. Detta ?r drivet av utfasningen av den gamla designen i v?ntan p? att den nya designen skall lanseras och implementeras. I skrivande stund p?g?r arbetet att lansera Ellens nya varum?rkesidentitet ?ven i Tyskland. I samband med det har Ellen lyckats att initialt ut?ka sitt sortiment med ytterligare en produkt hos Rossmann som ?r Tysklands st?rsta drugstorekedja tillsammans med Dm-drogerie markt. Rossmann ?r en av Ellens stora och betydande ?terf?rs?ljare i Tyskland. Den nya designen kommer att implementeras under augusti/september i Rossmanns butiker och online.

Frankrike/Belgien som fortsatt ?r Ellens st?rsta marknad tappar f?rs?ljning med drygt 24 procent. Detta ?r kopplat till l?ngre ledtider och leveransf?rseningar. H?r har vi dock en orderstock och redan lagda ink?psordar som inneb?r en fin f?rs?ljningstillv?xt i Frankrike/Belgien n?r vi st?nger 2022.

Ut?ver v?ra fokusmarknader ovan ser vi en ?terh?mtning i f?rs?ljning p? de flesta marknaderna som totalt sett visar p? en f?rs?ljningstillv?xt om 205 procent. En trend som inger goda f?rhoppningar fram?t.

Framtidsutsikter

Jag ?r ?dmjuk inf?r ett oroligt v?rldsmarknadsl?ge kopplat till kriget i Ukraina som f?rutom m?nskligt lidande p?verkar r?varutillg?ng, produktionskapacitet med l?ngre ledtider och leveransf?rseningar, kostnads?kningar etc. Det ?r sv?rt att idag se vilka konsekvenserna blir fram?t.

V?r ambition ?r att leverera “all time high” f?rs?ljning och f?rb?ttrad marginal 2022 och utsikterna f?r det ser lovande ut. Vi lanserar ytterligare en uppgraderad nyhet i oktober d? vi f?rst?rker portf?ljen med en prebiotisk after shave & wax gel. Vi har redan nu erh?llit bekr?ftade och positiva listningsbesked fr?n v?ra stora apotekskedjor i Sverige d?r nyheten kommer finnas tillg?nglig b?de i butik och online.

Ny och ut?kad distribution i Tyskland och en fin orderstock f?r Frankrike/Belgien ?r redan ett faktum. Det finns f?rhoppningar om att ytterligare ut?ka distributionen och f?rs?ljningen inom en snar framtid. Vi har en ny, stark organisation med ett bra och dedikerat team p? plats. Vi befinner oss p? en bra plats med stora m?jligheter att utveckla v?r aff?r. Jag ser fram emot forts?ttningen.

Charlotta Nilssonverkst?llande direkt?rEllen AB

Fullst?ndig rapport finns tillg?nglig f?r nedladdning nedan samt p? bolagets hemsida: https://ellen.se/finansinformation/halvarsrapport

Denna information ?r s?dan information som Ellen AB ?r skyldigt att offentligg?ra enligt EU:s marknadsmissbruksf?rordning. Informationen l?mnades, genom ovanst?ende kontaktpersons f?rsorg, f?r offentligg?rande den 26 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Kontaktperson:Charlotta Nilsson, vd p? Ellen ABTelefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Om Ellen Ellen ?r ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en m?ng?rig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimh?lsa. Ellen tillhandah?ller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimh?lsa. Ellens produkter hj?lper till att uppr?tth?lla ett balanserat pH-v?rde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter f?r att f?rb?ttra kvinnors intimh?lsa. Produkterna s?ljs och marknadsf?rs genom ett internationellt n?tverk av distribut?rer samt i egen regi. Ellen ?r noterat p? Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank ?r bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. F?r ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga

Halv?rsrapport januari – juni 2022
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: