• Loading stock data…

Bavarian Nordic offentligg?r regnskab for f?rste halv?r 2022

Last Updated on August 24, 2022 by GlobeNewsWire

K?BENHAVN, Danmark, 24. august 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede p? begivenheder for f?rste halv?r 2022. Desuden offentligg?r selskabet finanskalender for 2023.

Administrerende direkt?r i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “I ?r havde vi planlagt betydelige investeringer i Bavarian Nordics fremtidige vaekst med opstarten af globale fase 3-fors?g med to sen-faseprogrammer, der har potentialet til at im?dekomme store udaekkede medicinske behov. Alt imens disse programmer fortsaetter efter planen, har vi m?ttet mobilisere hele vores organisation for at tilsikre, at vores indsats koncentreres bedst muligt for at fremstille og levere vacciner til at hjaelpe regeringer over hele verden med at bekaempe et hidtil uset udbrud af abekopper. Omfanget af dette udbrud var uventet, men vores langvarige offentlig-private partnerskab med den amerikanske regering har sikret, at der findes en sikker og effektiv vaccine mod abekopper, hvilket g?r det muligt for myndighederne at reagere hurtigt p? denne sundhedskrise. Vi g?r alt, hvad vi kan for at im?dekomme den umiddelbare eftersp?rgsel efter vores abekoppevaccine og arbejder ihaerdigt videre p? at udvide vores produktionskapacitet via yderligere opskalering og partnerskaber.

P? trods af vores store udviklingsinvesteringer betyder den staerke salgsindsats i alle dele af vores forretning i de f?rste seks m?neder sammen med vores forventninger for resten af ?ret, at vi nu naermer os et nulresultat for 2022, og vi ser samtidig en robust forretning for abekoppevaccinen tegne sig efter 2022.”

Finansielle hovedpunkter

Den samlede omsaetning i f?rste halv?r var DKK 857 mio. best?ende af DKK 764 mio. fra det kombinerede salg af produkter, DKK 83 mio. fra milepaelsbetalinger fra partnere og DKK 10 mio. fra kontraktarbejde.Omsaetningen i andet kvartal udgjorde DKK 537 mio. best?ende af DKK 234 mio. fra salg af Rabipur(R)/RabAvert(R), DKK 144 mio. fra salg af Encepur(R), DKK 117 mio. fra salg af JYNNEOS(R)/IMVANEX(R)/IMVAMUNE(R), DKK 38 mio. fra salg af tredjepartsprodukter og DKK 4 mio. fra kontraktarbejde. Hovedparten af 2022-omsaetningen fra salget af JYNNEOS/IMVANEX/IMVAMUNE i andet kvartal vil blive indtaegtsf?rt i andet halv?r 2022, i takt med de planlagte leverancer.Resultat af primaer drift f?r afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et underskud p? DKK 212 mio. i f?rste halv?r.Staerk finansiel position p? DKK 2.753 mio. ved udgangen af halv?retDe finansielle forventninger til hel?ret er blevet opjusteret seks gange siden marts 2022, som f?lge af indg?elsen af adskillige leveringskontrakter siden begyndelsen af abekoppeudbruddet i maj. De senest udmeldte forventninger for hel?ret, udstedt den 18. juli, fastholdes med en omsaetning i intervallet fra DKK 2.700 til 2.900 mio., et driftsunderskud f?r afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet fra DKK -300 til -100 mio. og likvider ved ?rets udgang p? mere end DKK 1.700 mio.DKK mio.Q2 2022Q2 2021H1 2022H1 20212022 forventetOmsaetning5373708579052.700 – 2.900Resultat af primaer drift f?r afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA)(118)(9)(212)(8)(300) – (100)Likvider2.753*2.207*2.753*2.207*> 1.700

** Fratrukket bel?nte obligationer

?vrige hovedpunkter

Kopper/abekopper

I maj udnyttede den amerikanske regering en option p? produktion af fryset?rret JYNNEOS. Optionen, der har en vaerdi af USD 119 mio. repraesenterer den f?rste af en raekke optioner ud af en samlet kontrakt p? USD 299 mio., der blev indg?et i 2017, og som har til form?l at konvertere eksisterende r?vaccine, der er produceret og faktureret under tidligere kontrakter, til fryset?rrede doser.I maj indgik Bavarian Nordic flere leveringskontrakter med regeringer i hele verden i forbindelse med det globale udbrud af abekopper.I juni indgik Bavarian Nordic en fler?rig kontrakt med den canadiske regering til en vaerdi af USD 56 mio. p? levering af koppevacciner fra 2023 og frem. Bavarian Nordic har arbejdet med de canadiske myndigheder siden 2008 omkring at sikre tilgaengeligheden af vaccinen.I juni bestilte den amerikanske regering 500.000 doser abekoppevaccine til levering i 2022. Vaccinerne vil blive p?fyldt ved brug af den r?vaccine, der allerede er produceret og faktureret under tidligere kontrakter.I juni indgik Bavarian Nordic en kontrakt med European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) p? levering af abekoppevacciner til EUs medlemsstater i 2022.

Respiratorisk syncytialvirus (RSV)

I april p?begyndte Bavarian Nordic et globalt fase 3 klinisk fors?g med MVA-BN RSV mod RSV i aeldre. Fors?get er planlagt til at rekruttere ca. 20.000 voksne I alderen 60 ?r og vil foreg? henover RSV-saesonen 2022/2023. Toplinjeresultater forventes i midten af 2023.I juni tildelte Det Europaeiske Laegemiddelagentur prioritetsstatus (PRIME) til MVA-BN RSV, til aktiv immunisering til beskyttelse mod sygdom i de nedre luftveje for?rsaget af respiratorisk syncytialvirus (RS-virus, eller RSV) i personer i alderen 60 ?r og opefter. MVA-BN RSV er tidligere blevet tildelt Breakthrough Therapy Designation af det amerikanske laegemiddelagentur, FDA.

ABNCoV2 (COVID-19)

I maj rapporterede Bavarian Nordic yderligere fase 2-resultater for COVID-19 boostervaccinekandidaten ABNCoV2, der viste, at vaccination med ABNCoV2 fremkaldte en signifikant for?gelse af neutraliserende antistoffer mod omikron-varianten i hovedparten af personerne (87%), der tidligere var vaccineret med mRNA- eller adenovirusbaseret vaccine. De neutraliserende antistoffer n?ede niveauer, som er blevet rapporteret som vaerende knyttet til en h?j grad af beskyttelse (>90%) i lighed med hvad der tidligere er rapporteret for ABNCoV2 for andre varianter af bekymring.I juni annoncerede Bavarian Nordic et opdateret design for fase 3-fors?get med ABNCoV2, som vil vaere et non-inferiority fors?g, der sammenligner ABNCoV2 med Comirnaty(R). Fors?get vil starte rekruttering i august 2022.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I juli bestilte den amerikanske regering yderligere 5 mio. doser abekoppevaccine til levering i 2022 og 2023. Vaccinerne vil blive p?fyldt ved brug af den r?vaccine, der er produceret under tidligere kontrakter med den amerikanske regering. En amerikansk kontraktproducent vil bist? med p?fyldningen.I juli godkendte Europa-Kommisionen en udvidelse af markedsf?ringstilladelsen for selskabets koppevaccine, IMVANEX, til ogs? at omfatte beskyttelse mod abekopper. Godkendelsen skete p? baggrund af en positiv anbefaling fra Udvalget for Humanmedicinske Laegemidler (CHMP) I juli modtog Bavarian Nordic godkendelser fra de amerikanske og europaeiske tilsynsmyndigheder af processen til faerdigvareproduktion af koppe- og abekoppevaccine, der er blevet overf?rt til selskabets fyldefabrik i Danmark. Den amerikanske godkendelse skete efter en succesfuld FDA-inspektion i juli og EU-godkendelsen blev tildelt efter behandling af en ans?gning, der blev indsendt til CHMP i juni 2022, i tillaeg til den inspektion og tilh?rende godkendelse, som tidligere er givet af de danske myndigheder ved Laegemiddelstyrelsen.I juli og august modtog Bavarian Nordic yderligere ordrer p? abekoppevaccinen fra en raekke lande, herunder vaesentlige ordrer for 2023.

Webcast og telefonkonferenceSelskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at praesentere halv?rsregnskabet og besvare eventuelle sp?rgsm?l. Det er muligt at h?re en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen via https://bit.ly/3pBUllR. For at stille sp?rgsm?l, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/3dS5ZGU.

KontaktRolf Sass S?rensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 32 / 2022

Om Bavarian NordicBavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret p? udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt f?rende inden for koppevacciner, og er mange?rig leverand?r til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, ogs? til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportef?lje best?r endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og fl?tb?ren hjernebetaendelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN(R), har vi udviklet en bred portef?lje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frig?re immunsystemets egne kraefter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en naestegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information bes?g www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtidenDenne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medf?re, at faktiske resultater afviger vaesentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennaevnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedr?rende vores planer, m?l, fremtidige begivenheder, praestation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhaeng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklaering. Vi p?tager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden s?ledes, at disse afspejler efterf?lgende begivenheder eller omstaendigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vedhaeftet fil

Del?rsrapport H1 2022
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: