• Loading stock data…

Sanionas Kv7-program f?r epilepsi avanceras till leadoptimering

Last Updated on August 16, 2022 by GlobeNewsWire

PRESSMEDDELANDE

16 augusti 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget har avancerat sitt lovande Kv7-program f?r epilepsi till fasen leadoptimering den sista fasen av l?kemedelsuppt?ckt innan en klinisk kandidat v?ljs ut.

Thomas Feldthus, VD: “Vi tror att vi har l?st kn?ckfr?gorna f?r att utveckla n?sta generation av l?kemedelskandidater av den h?r klassen, och vi ser en betydande potential att ta fram nya banbrytande epilepsibehandlingar. Finansiellt kan uppsidan vara avsev?rd, att d?ma av vissa viktiga l?kemedelsavtal som nyligen slutits p? Kv7-omr?det.”

Miljontals m?nniskor runt om i v?rlden p?verkas i dag av epilepsi, en sjukdom som k?nnetecknas av ?terkommande krampanfall. Det medicinska behovet ?r stort, eftersom omkring 30 procent av patienterna inte svarar p? behandling med konventionella l?kemedel mot epilepsi. L?kemedel mot kramper kan desutom ha funktionsh?mmande biverkningar, som ofta m?ste minimeras genom noggranna dosjusteringar.

Kv7-jonkanaler ?r sp?nningsaktiverade kaliumkanaler med en kritisk roll i h?mmandet av repetitiva neuronurladdningar som potentiellt kan resultera i epileptiska anfall. Den s?rskilda roll som den heteromera kanalen Kv7.2/Kv7.3 spelar vid epilepsi illustreras v?l av det ?kande antalet mutationer i Kv7.2 och Kv7.3 som kopplas till allvarliga ?rftliga former av epilepsi. Sm?molekyl?ra l?kemedel som underl?ttar ?ppningen av Kv7.2/Kv7.3-jonkanaler har potential som behandling av s?v?l epilepsi som andra sjukdomar som involverar neuronal hyperexcitabilitet.

Det finns proof-of-concept f?r att anv?nda Kv7-modulatorer f?r behandling av epilepsi, i och med att stark antiepileptisk effekt har p?visats hos ett t?mligen nyligen godk?nt icke-selektivt antiepileptiskt Kv7-l?kemedel, ezogabin (retigabin). Tyv?rr har l?kemedlet dragits tillbaka fr?n marknaden p? grund av allvarliga biverkningar, bland annat missf?rgning av huden, n?thinnef?r?ndringar och ?kad risk f?r urinretention – ett tillst?nd som kan vara livshotande. Missf?rgningen av huden och n?thinnef?r?ndringarna orsakas av den kemiska instabiliteten hos ezogabin och inte av substansens verkningsmekanism, medan den ?kade risken f?r urinretention tros ha att g?ra med den icke-selektiva profilen hos ezogabin, som leder till oavsiktlig aktivering av Kv7-undertyper som uttrycks i urinbl?san.

Flera f?retag och forskargrupper har under det senaste ?rtiondet arbetat med att utveckla en l?kemedelskandidat av n?sta generation som kan undvika begr?nsningarna och tolerabilitetsproblemen hos ezogabin. Forskarna p? Saniona har verkat inom l?kemedelsuppt?cktsomr?det med fokus p? Kv7 i mer ?n ett decennium, och har erfarenhet fr?n tidigare samarbetsprogram f?r Kv7-l?kemedel. Saniona har nu lyckats avancera en ny kemisk serie, som kringg?r begr?nsningarna som fanns hos den f?rsta generationen av l?kemedelskandidater, till leadoptimeringssteget. De centrala egenskaperna hos de nya Kv7-aktivatorerna ?r f?rb?ttrad kemisk stabilitet samt differentierad selektivitet och verkningsmekanism, vilket kan eliminera den avslappnande effekten p? v?vnaden i urinbl?san. M?let med leadoptimeringsprogrammet ?r d?rf?r att utveckla en andra generation av Kv7-l?kemedel, fri fr?n de biverkningar som gjorde att exogabin ?terkallades.

Palle Christophersen, EVP Research: “Kv7-aktivering har validerats kliniskt som ett effektivt antiepileptiskt koncept, men ett nytt l?kemedel beh?vs. Jag ?r ?vertygad om att en optimerad kandidat fr?n v?rt nya Kv7-program kommer att tillgodose ouppfyllda medicinska behov hos sv?rbehandlade patienter. Det inkluderar behandlingsresistent partiell epilepsi och epilepsi hos barn betingad av mutationer i Kv7. En kemiskt stabil f?rening som bevarar eller rentav f?rb?ttrar den antiepileptiska effekten och undviker den oavsiktliga avslappningen av urinbl?san placerar oss i en stark position f?r att hj?lpa de h?r patienterna.”

F?r mer information, v?nligen kontakta Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen l?mnades, genom ovanst?ende kontaktpersons f?rsorg, f?r offentligg?rande 16 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona Saniona ?r ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling och en mission att dra f?rdel av sin expertis inom m?linriktning mot jonkanaler f?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa behandlingar f?r s?llsynta sjukdomar. Bolagets l?ngst framskridna produktkandidat, Tesomet(TM), har avancerats till kliniska studier i mellanfas f?r behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, s?llsynta sjukdomar som k?nnetecknas av sv?rhanterlig viktuppg?ng, st?rd ?mnesoms?ttning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en propriet?r plattform f?r l?kemedelsuppt?ckt som ?r f?rankrad i IONBASE(TM), en databas som omfattar ?ver 130 000 f?reningar varav ?ver 20 000 ?r Sanionas propriet?ra jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona tv? hel?gda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framg?ngsrikt genomg?tt klinisk pr?vning i Fas 1 och ?r positionerad f?r behandling av neuropatiska sm?rttillst?nd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling f?r s?llsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona ?r baserat i K?penhamnsomr?det i Danmark och aktien ?r noterad p? Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). L?s mer p? www.saniona.com.

Bilaga

20220816 Saniona Kv7 LOP program (SWE)
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: