• Loading stock data…

Saniona uppdaterar om utest?ende optionsprogram

Last Updated on August 5, 2022 by GlobeNewsWire

PRESSMEDDELANDE

5 augusti 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling, meddelar idag att 6 450 734 optioner har f?rverkats i 2022. D?rmed har den potentiella utsp?dningen minskat fr?n 11,89 procent till 3,06 procent.

Per den 31 december 2021 hade bolaget 8 402 181 optioner utest?ende, ber?ttigande till teckning av upp till 8 420 812 nya aktier och motsvarande en utsp?dning om 11,89 procent.

Per den 31 juli 2022 hade bolaget 1 951 447 optioner utest?ende, ber?ttigande till teckning av upp till 1 966 211 nya aktier och motsvarande en utsp?dning om 3,06 procent.

Bolaget har i dagsl?get flera utest?ende optionsprogram. F?r en beskrivning av programmen h?nvisas till not 12 i ?rsredovisningen f?r 2021 samt not 5 i del?rsrapporten f?r perioden januari – mars 2022. Till f?ljd av personalupps?gningar under mars och april 2022 f?rverkades vissa tidigare utf?rdade optioner efter 31 mars 2022.

F?r mer information, v?nligen kontakta: Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen l?mnades, genom ovanst?ende kontaktpersons f?rsorg, f?r offentligg?rande 5 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona Saniona ?r ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling och en mission att dra f?rdel av sin expertis inom m?linriktning mot jonkanaler f?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa behandlingar f?r s?llsynta sjukdomar. Bolagets l?ngst framskridna produktkandidat, Tesomet(TM), har avancerats till kliniska studier i mellanfas f?r behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, s?llsynta sjukdomar som k?nnetecknas av sv?rhanterlig viktuppg?ng, st?rd ?mnesoms?ttning och okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en propriet?r plattform f?r l?kemedelsuppt?ckt som ?r f?rankrad i IONBASE(TM), en databas som omfattar ?ver 130 000 f?reningar varav ?ver 20 000 ?r Sanionas propriet?ra jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona tv? hel?gda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 har framg?ngsrikt genomg?tt klinisk pr?vning i Fas 1 och ?r positionerad f?r behandling av neuropatiska sm?rttillst?nd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling f?r s?llsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona ?r baserat i K?penhamnsomr?det i Danmark och aktien ?r noterad p? Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). L?s mer p? www.saniona.com.

Bilaga

20220805 Saniona Options Outstanding (SWE)
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: