• Loading stock data…

Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosd?mpande effekt i modell av kronisk njursjukdom

Last Updated on June 24, 2022 by GlobeNewsWire

PRESSMEDDELANDE

24 juni 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Praetorius, fr?n ?rhus universitet i Danmark, har presenterat resultat i samband med kongressen ECM2022 som visar att SAN903 skyddar mot fibros i en modell av kronisk njursjukdom.

Kronisk njursjukdom (CKD) inneb?r att njurfunktionen gradvis f?rs?mras p? ett f?r?dande s?tt. Det p?verkar livskvaliteten avsev?rt f?r de drabbade och orsakar stora kostnader f?r samh?llet. Oavsett vad som ligger bakom den kroniska njursjukdomen utg?rs en viktig del av sjukdomsbilden av njurfibros, som ocks? ger den tydligaste indikationen p? hur l?ngt sjukdomsf?rloppet progredierat mot njursvikt.

Professor Helle Praetorius, MD-PhD fr?n ?rhus universitet i Danmark, samarbetar med Saniona och visade i sin presentation att Sanionas KCa3.1-h?mmare SAN903 d?mpar njurfibros i en musmodell av kronisk njursjukdom. Vid daglig administrering av SAN903 i samband med ensidig urinv?gsobstruktion minskades det fibrotiska omr?det med totalt upp till 43 procent ((p>0,0001). SAN903 tolererades v?l vid alla dosniv?er.

Huvudpr?varen Helle Praetorius s?ger: “SAN903 och KCa3.1-h?mmare i allm?nhet framst?r som m?jliga behandlingar f?r att f?rebygga progressionen av fibros vid kronisk njursjukdom och andra fibrotiska sjukdomar.”

Palle Christophersen, EVP Research p? Saniona, s?ger: “Vi har tidigare p?visat i ett flertal prekliniska modeller att SAN903 d?mpar inflammation och fibros. De nya resultaten fr?n modellen av kronisk njursjukdom st?rker ytterligare v?r tilltro till SAN903 som en m?jlig behandling f?r allvarliga inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, som idag saknar effektiva behandlingsalternativ.”

SAN903 ?r en nytt potentiellt first-in-class-l?kemedel som bygger p? att h?mma den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen ?terfinns i immunceller och fibroblaster, d?r den bidrar till att reglera cellspridning, migration och produktion av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att h?mning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar.

Saniona f?rv?ntar sig att slutf?ra den regulatoriska prekliniska utvecklingen under mitten av 2022 och inleda kliniska pr?vningar i Fas 1 i slutet av 2022 eller b?rjan av 2023.

F?r mer information, v?nligen kontakta:
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen l?mnades, genom ovanst?ende kontaktpersons f?rsorg, f?r offentligg?rande 24 juni 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona ett biofarmaceutiskt f?retag med klinisk utveckling och en mission att dra f?rdel av sin expertis inom m?linriktning mot jonkanaler f?r att uppt?cka, utveckla och leverera innovativa behandlingar f?r s?llsynta sjukdomar. Bolagets l?ngst framskridna produktkandidat, Tesomet(TM), har avancerats till kliniska studier i mellanfas f?r behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, s?llsynta sjukdomar som k?nnetecknas av sv?rhanterlig viktuppg?ng, st?rd ?mnesoms?ttning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har p? bolagets eget initiativ pausats p? grund av begr?nsad tillg?ng till finansiering, och Saniona utforskar aktivt m?jligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en propriet?r plattform f?r l?kemedelsuppt?ckt som ?r f?rankrad i IONBASE(TM), en databas som omfattar ?ver 130 000 f?reningar varav ?ver 20 000 ?r Sanionas propriet?ra jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona tv? hel?gda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 genomg?r klinisk pr?vning i Fas 1 och ?r positionerad f?r behandling av neuropatiska sm?rttillst?nd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling f?r s?llsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona ?r baserat i K?penhamnsomr?det i Danmark och aktien ?r noterad p? Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). L?s mer p? www.saniona.com.

Bilaga

20220624 Saniona SAN903 kidney fibrosis ECM (SWE)
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: