• Loading stock data…

Immunicum AB: Immunicum tillk?nnager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB

Last Updated on June 23, 2022 by GlobeNewsWire

Varum?rkestransformationen ?terspeglar framstegen inom n?sta generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och f?retagets l?ngsiktiga ambitionerBolagets aktie forts?tter att handlas under tickersymbolen IMMU.ST p? NASDAQ Sweden

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett biol?kemedelsf?retag fokuserat p? att f?rb?ttra ?verlevnadsresultaten f?r cancerpatienter med tum?rrecidiv genom cellbaserade immunterapier, meddelade idag att de har bytt f?retagsnamn fr?n Immunicum AB till Mendus AB. Namnbytet g?ller fr?n och med idag och ?r godk?nt av Bolagsverket. Omprofileringen till “Mendus” ?terspeglar f?retagets mogna kliniska pipeline och dess bredare positionering inom immunterapi f?r cancerrecidiv. Dessutom markerar detta en viktig verksamhets?verg?ng d? bolaget forts?tter att mogna med ett l?ngsiktigt fokus p? en global r?ckvidd. Bolaget kommer att forts?tta handlas under kortnamnet “IMMU.ST” och den nya webbplatsen f?r Mendus AB ?r www.mendus.com.

“Dagens pressmeddelande markerar ett sp?nnande steg i en omv?lvande period f?r f?retaget. Initierat av sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime och p?skyndat av efterf?ljande beslut om en ny riktning och lovande nya FoU-initiativ, har dessa utvecklingar resulterat i en m?ngfacetterad och bredare l?ngsiktig vision f?r f?retaget. Namnet Mendus f?ngar v?rt fortsatta engagemang f?r att utveckla terapier som f?rdr?jer eller minskar fall av cancerrecidiv, samtidigt som livskvaliteten f?r m?nniskor som lever med cancer bevaras, s?ger Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer f?r Mendus. “N?r vi g?r fram?t i denna nya fas av viktig tillv?xt ser vi fram emot att forts?tta v?rt dedikerade arbete med utvecklingen av s?kra och effektiva cellbaserade terapier som vi tror kan minska risken f?r cancer?terfall och f?rb?ttra den totala ?verlevnaden avsev?rt.”

Bolaget erh?ll godk?nnande fr?n sina aktie?gare f?r namnbytet vid ?rsst?mman den 10 maj 2022 och har sedan dess genomf?rt erforderliga juridiska och organisatoriska f?r?ndringar. Mendus kommer att forts?tta verka fr?n sitt huvudkontor i Stockholm, med ett kontor i G?teborg, och sitt huvudsakliga FoU-center i Leiden, Nederl?nderna, som kommer att fungera som ett hel?gt dotterbolag Mendus BV. Bolagets kortnamn kommer att f?rbli of?r?ndrad och Mendus AB kommer att forts?tta att handla under tickersymbolen IMMU.ST p? Nasdaq Stockholm Main Market.

I maj 2022 presenterade f?retaget positiva interimsresultat fr?n sin p?g?ende kliniska studie ADVANCE II som utv?rderar dess mest avancerade patenterade utvecklingsprogram, cancer?terfallsvaccinet DCP-001, som en alternativ underh?llsbehandling vid akut myeloid leukemi (AML). Studien forts?tter att f?lja upp patienterna och Mendus f?rv?ntar sig att rapportera om status f?r viktiga ?verlevnadsresultat och immun?vervakningsdata under fj?rde kvartalet 2022. Mendus f?rbereder sig f?r att fortskrida i utvecklingen av DCP-001 med en efterf?ljande klinisk studie i AML-underh?ll och arbetar f?r att etablera en skalbar tillverkningsinfrastruktur f?r den fortsatta utvecklingen av programmet. F?retaget utforskar ocks? ?terfallsvaccination mot cancer i ?ggstockscancer i en p?g?ende fas I-studie och f?rbereder sig f?r en signalbekr?ftande studie p? gastrointestinala stromacellstum?rer med sin intratumorala immunprimer ilixadencel. Mendus har etablerat ett brett samarbetsn?tverk f?r att ytterligare utnyttja sin expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att designa nya immunterapeutiska metoder.

F?R MER INFORMATION V?NLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Verkst?llande direkt?r

E-post: ir@mendus.com

INVESTOR RELATIONS

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

OM MENDUS AB (PUBL)
P? Mendus f?r?ndrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tum?rrecidiv och f?rb?ttra ?verlevnadsresultaten f?r cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar v?r o?vertr?ffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi f?r att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad s?kerhetsprofil. Mendus ?r baserat i Sverige och Nederl?nderna och handlas p? Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilagor

220623_Immunicum_Rebranding_SWE

Mendus Logo
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: