• Loading stock data…

LIDDS publicerar agenda för bolagets kapitalmarknadsdag 2022

Last Updated on March 4, 2022 by GlobeNewsWire

UPPSALA, Sverige – LIDDS AB (publ) meddelade i dag agendan för den kapitalmarknadsdag som kommer att arrangeras den 9 mars 2022 för investerare, analytiker och media.

Agenda Kapitalmarknadsdag 2022

15.00-15.10 Välkomnande – Nina Herne, vd
15.10-15.45 Presentation av LIDDS uppdaterade strategi och bolagets drug delivery-teknologi – Nina Herne, vd
15.45-16.45 Uppdatering kring LIDDS projektportfölj och kliniska program – Johan Harmenberg, CMO
16.45-16.55  Paus
16.55-17.15   Finansiell uppdatering – Jenni Björnulfson, CFO
17.15-18.00  Frågestund – Nina Herne, vd, Johan Harmenberg, CMO, Jenni Björnulfson, CFO, Mattew Lindon, CSO och Jan Törnell, styrelseordförande.

Kapitalmarknadsdagen är ett hybridevent. Deltagare är välkomna att delta antingen fysiskt på Redeyes kontor, Mäster Samuelsgatan 42, 10:e våningen, i Stockholm, eller digitalt.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen görs via e-mail till info@liddspharma.com. Sista anmälningsdag är 7 mars 2022. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. Webbsändningen kommer vara tillgänglig via: https://www.redeye.se/events/835119/capital-markets-day-lidds-pharma

LIDDS behandlar de personuppgifter som du lämnar i din anmälan i enlighet med vår Privacy policy. Under hela evenemanget kommer lokala covid-19-relaterade restriktioner att följas. Av den anledningen kan evenemanget bli helt digitalt om så krävs.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.liddspharma.com, efter eventet.

För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57,
E-post: nina.herne@liddspharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)708 55 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2022, kl 17.30 CET.

LIDDS i korthet:
LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 
Print Friendly, PDF & Email
Spread the word

Reader Interactions

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Generated by Feedzy
%d bloggers like this: